s

≡ Menu

Cài đặt Laptop Acer Aspire

Cài đặt Laptop Acer - Cài đặt Laptop Acer Aspire bật nguồn không lên, không khởi động được, bị treo hoặc tự khởi động lại, bị màn hình xanh, không đánh được phím, không di được chuột, không nhận USB.

s

Cài đặt Laptop Acer – Cài đặt Laptop Acer Aspire bật nguồn không lên, không khởi động được, bị treo hoặc tự khởi động lại, bị màn hình xanh, không đánh được phím, không di được chuột, không nhận USB.

◉ Sửa chữa máy tính chuyên sửa laptop cài đặt Acer Aspire với các lỗi:

 • Bật công tắc nguồn Cài đặt Laptop Acer Aspire không lên.
 • Bật lên nguồn sau đó tự tắt bật lại không được hoặc Cài đặt Laptop Acer Aspire lên rồi sử dụng xong tắt đi thì không khởi động lại được .
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire chạy một lúc tắt ngấm như bị mất điện, bật lại thì không lên.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire đang chạy thì bị treo hoặc tự khởi động lại.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire chạy để ở bàn thì không sao, bê nhẹ lên, hoặc bê Cài đặt Laptop Acer Aspire lắc nhẹ thì bị treo hoặc bị mất hình, lúc này bạn hãy gọi ngay tới công ty sửa laptop chúng tôi
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire bật chỉ lên LOGO không boot vào WIN hoặc không vào được BIOS.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire đang chạy thì xuất hiện màn hình XANH rồi tự khởi động lại.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire bật lên nguồn, ổ CD-ROM có điện nhưng không lên tín hiệu màn hình.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire chạy bình thường nhưng vào WIN không có TIẾNG.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire bật khi cắm PIN thì chạy nhưng cắm nguồn thì không chạy.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire cắm cả PIN và ADAPTOR thì bật không lên nguồn, bỏ PIN ra cắm ADAPTOR thì Cài đặt Laptop Acer Aspire U30Jc chạy bình thường.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire chạy bình thường nhưng không đánh được phím, không di được chuột, bàn phím bị chập loạn, lúc được lúc không.
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire không nhận các thiệt bị cắm trong như: CHUỘT, KEYBOARD, BLUETOOTH, WIFI, LAN, RAM, HDD…
 • Cài đặt Laptop Acer Aspire không nhận các thiết bị cắm ngoài như USB, thẻ nhớ, chuột quang USB….