s

s

≡ Menu

sua Laptop Dell Vostro 2420 2342G50

Sắp xếp:
Số hiện thị:
Kiểu hiện thị: List
Sửa Laptop Dell Vostro 2420 2342G50 thumbnail

Sửa Laptop Dell Vostro 2420 2342G50

Laptop Dell Vostro 2420 2342G50 bật nguồn không lên, không khởi động được, bị treo hoặc tự khởi động lại, bị màn hình xanh, không đánh được phím, không di được chuột, không nhận Wifi, không nhận USB.