s

s

≡ Menu

sua Laptop Sony Vaio Fit SVF1421ESG P9872G50W8

Sắp xếp:
Số hiện thị:
Kiểu hiện thị: List
Sửa Laptop Sony Vaio Fit SVF1421ESG P9872G50W8 thumbnail

Sửa Laptop Sony Vaio Fit SVF1421ESG P9872G50W8

Sửa Laptop Sony - Sửa Laptop Sony Vaio Fit SVF1421ESG P9872G50W8 bật nguồn không lên, không khởi động được, bị treo hoặc tự khởi động lại, bị màn hình xanh, không đánh được phím, không di được chuột, không nhận Wifi, không nhận USB.